MP37 "Pozytywka"
Kontakt
Miejskie Przedszkole Nr 37
ul. Węgierska 9
65-941 Zielona Góra
tel. 68 326 22 77
e-mail: mp37zg@wp.pl

Adres Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.przedszkole37.bipzielonagora.pl

PKO BP SA I Oddział Zielona Góra
Numer rachunku bankowego: 51 1020 5402 0000 0102 0246 3669