MP37 "Pozytywka"
Podsumowanie akcji "Pluszowy Dzień Dziecka"
"PLUSZOWY DZIEŃ DZIECKA"
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą akcję.
Zebraliśmy 7 pluszaków oraz 178,55 zł, za które zakupiliśmy kolejne 10 maskotek. Znalazły się już one w objęciach uradowanych właścicieli przebywających na oddziale pediatrii i chirurgii dziecięcej zielonogórskiego Szpitala.