MP37 "Pozytywka"
Procedury
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
tutaj
Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka tutaj
Programy edukacyjne
PROGRAMY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

OBOWIĄZUJĄCE w NASZYM PRZEDSZKOLU

w roku szkolnym 2019/2020

oparte są o Nową Podstawę Programową - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

1."Nasze przedszkole” W.Żaba-Żabińska, M.Kwaśniewska, wyd.MAC

2."Plac Zabaw - Program wychowania Przedszkolnego"- Ewa Janus, wyd.WSiP

3."Trampolina. Hop, do góry.” opracowanie zbiorowe, wyd.PWN
Podstawa programowa
Podstawa programowa dla przedszkola do pobrania: tutaj
Statut
Statut Miejskiego Przedszkola nr 37 "Pozytywka" do pobrania: tutaj