MP37 "Pozytywka"
Przedszkole przyszłości
Przedszkole przyszłości
Proponowany projekt skierowany jest do placówek przedszkolnych na terenie miasta Zielona Góra, oraz rodziców i dzieci uczęszczających do tych placówek. Miejsce realizacji: Miejskie przedszkole nr 37 oraz konkursy realizowane w przedszkolach zielonogórskich

Celem projektu jest propagowanie edukacji multimedialnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców w sposób bezpieczny i konstruktywny.

Komputer oraz tablica multimedialna z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako narzędzie edukacyjne z dziećmi przedszkolnymi. Ogromna chłonność dziecięcego umysłu na nowe zagadnienia i wiedzę przemawia za tak wczesnym rozpoczęciem edukacji informatycznej. Nikogo z nauczycieli nie trzeba przekonywać, że najlepsze wyniki w przekazywaniu wiedzy uzyskuje się wówczas, gdy występuje zaciekawienie nowymi treściami. Ogromnym źródłem wiedzy o otaczającej rzeczywistości są specjalnie przygotowane dla młodego użytkownika programy multimedialne, encyklopedie przyrodnicze, atlasy zoologiczne i botaniczne nagrane na krążkach CD. Oprogramowanie multimedialne ze względu na formę i sposób działania szczególnie przydatne jest do przekazywania informacji dla dzieci przedszkolnych. Dobrze napisany program multimedialny, swoją funkcję realizuje z wykorzystaniem grafiki wysokiej jakości, często wzbogaconej efektami specjalnymi i animacją, oraz efektami dźwiękowymi. Oferta oprogramowania edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym dostępna na naszym rynku jest dość bogata i stale się powiększa. Dzięki programom edukacyjnym zdobywanie wiadomości i kształtowanie umiejętności staje się ciekawsze i sprawia satysfakcję zarówno dziecku, jak i nauczycielowi.

Działania przez nas prowadzone obejmą zarówno dzieci jak i ich rodziców. Najstarsze grupy wiekowe będą miały możliwość uczestniczenia raz w tygodniu w zajęciach multimedialnych
w ramach kółka komputerowego "KLIK", prowadzonego przez nauczycieli grupowych, oraz rodziców (w ramach wolontariatu). Praca z komputerem oraz Tablicą multimedialną będzie polegała na zapoznaniu dzieci z różnymi programami typu Paint, Word, Power Point, Notatnik. Praca z programem TABLIT. W nagrodę na zakończenie zajęć dzieci będą mogły zagrać w gry edukacyjne zainstalowane na komputerach.

Ważne będzie uświadomienie dzieciom, że gry nie mogą być przesycone agresją ani przemocą. Gra powinna być pożyteczna i czegoś uczyć.

Ważnym aspektem jest też fakt, że zdarzają się dzieci, które nie mają dostępu do komputera i dla nich problem może stanowić posługiwanie się myszką. Takie dzieci również będą miały możliwość uczestniczenia w kółku i wtajemniczania się w świat multimediów poprzez używanie Tablicy multimedialnej.

Dzieci młodsze będą miały okazję uczestniczyć w seansach multimedialnych, organizowanego przez nas, dzięki środkom uzyskanym z zeszłorocznej dotacji "Kinie malucha", zabawy edukacyjne. Rodzice natomiast wezmą udział w spotkaniu z pedagogiem i psychologiem dotyczącym prawidłowego korzystania z komputera, internetu przez dzieci.

W czasie zajęć kółka komputerowego chcemy uświadomić dzieciom, że komputer nie służy tylko do grania, ale może być bardzo użyteczny w wielu dziedzinach życia.

Ponadto dzieci będą uczestniczyć w projekcji bajek ze starego projektora ma taśmy 16 mm.

Pokaz filmów 16 mm będzie polegał na zaprezentowaniu dzieciom bajek, jakie pamiętają ich rodzice ze swojego dzieciństwa. To bajki animowane, rysunkowe i lalkowe, powstałe w latach 60, 70 i 80 w dawnych krajach socjalistycznych (w tym w Polsce) w czasach poprzedniego ustroju. Produkcje te są za to zrealizowane na najwyższym poziomie z dbałością o przekazanie małoletniemu odbiorcy uniwersalnych wartości takich jak dobro sprzeciwianie się złu, troska o młodszych i słabszych, szacunek do innych ludzi, troska o zwierzęta, szacunek do środowiska naturalnego i dóbr kultury itp. Tak więc rodzice będą mieć gwarancję, że podczas projekcji ich dzieci nie będą narażone na nieodpowiednie treści. Przy okazji najmłodsi widzowie dowiedzą się, na czym polega projekcja filmów zarejestrowanych na taśmie celuloidowej, dzięki jakim prawom fizyki można zobaczyć obraz na ścianie, na czym polega rejestracja ruchu itp. Projekcja filmów odbędzie się z wykorzystaniem dwóch projektorów Bauer wyprodukowanych przez niemiecką firmę Bosch w latach 80. I rzecz bardzo ważna: wszystkie prezentowane filmy są naświetlone na taśmie o bezpiecznym, niepalnym podłożu.

Naszą akcję chcemy również propagować w innych placówkach przedszkolnych na terenie miasta Zielona Góra, poprzez organizację konkursów: "Moja grupa okiem kamery"- prezentujący ich grupę. "Uczę, bawię się, wiem"- konkurs dla grup młodszych, 3-4 letnie na zdjęcie prezentujące ich zajęcia z komputerem. "Komputer moim przyjacielem"- konkurs plastyczny pokazujący jak komputery pomagają nam w życiu codziennym, konkurs dla wszystkich grup wiekowych

Z pozyskanych , w ramach projektu, funduszy zakupiona została Tablica Multimedialna. Pierwsze zajęcia z języka angielskiego już się odbyły. Dzieci z entuzjazmem mogły aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach językowych.